To our Czech colleagues: anyone who wants to advertise his/her positions and internship offers from Czech Republic and Slovakia: send them to vita@researchjobs.apari.in , please – short annotation is enough. We will manage the following steps, publishing, sharing on social networks etc.

Актуальні пропозиції робочих місць та стажувань у Чехії/Словаччині
(Aktuální nabídky pracovních pozic a stáží v ČR/SR)

UA: Творці ResearchJobs.cz, науково-дослідного та академічного персоналу Чеської Республіки твердо стоять за окремими пунктами Декларації Ради з досліджень, розвитку та інновацій.
„(…) Рада рекомендує Уряду Чеської Республіки забезпечити необхідний доступ українських вчених та членів їхніх сімей до охорони здоров’я, соціального та матеріального забезпечення, доступу до ринку праці, освіти тощо.“

CZ: Tvůrci ResearchJobs.cz, výzkumní a akademičtí pracovníci ČR stojí pevně za jednotlivými body Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
„(…) Rada doporučuje vládě České republiky zajistit potřebný přístup ukrajinských vědců a jejich rodinných příslušníků ke zdravotní péči, sociálnímu a hmotnému zabezpečení, přístup na trh práce, ke vzdělání apod. (…)“

UA: ResearchJobs.cz у співпраці з Czexpats in Science хоче допомогти реалізувати цю можливість, тому ми створюємо та керуємо цим розділом, де українські дослідники(ці) та академічний персонал можуть централізовано вивчати інформацію, необхідну для працевлаштування на чеських (зрештою і словацьких) академічних робочих місцях та установах, які проводять дослідження.

CZ: ResearchJobs.cz ve spolupráci s CZexpats in Science chce napomoci realizaci tohoto bodu, a proto vytváříme a provozujeme tuto sekci, na které se ukrajinští výzkumní a akademičtí pracovníci a pracovnice mohou centrálně dozvědět informace potřebné pro uplatnění v rámci českých (případně slovenských) akademických pracovištích a institucích, které provádějí výzkum.

Маєте бажання опублікувати тут більше інформації, пропозицій про домогу та нових позицій праці? Будь ласка, пишіть на vita@researchjobs.apari.in / Chcete zde zveřejnit další informace, nabídky pomoci a nabídky pozic? Pište, prosím, na mail vita@researchjobs.apari.in

Дякуємо за співпрацю Тетяні Павловській (VŠCHT).